Aramavičiūtė V. Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 17, p. 45-56, 17 gruodž. 2006.