Grakauskaitė-Karkockienė D. Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 17, p. 66-77, 17 gruodž. 2006.