Šidlauskienė V. Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 17, p. 132-139, 17 gruodž. 2006.