Jonynienė Živilė. Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 15, p. 129-142, 17 saus. 2016.