Raudeliūnaitė R. Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 14, p. 125-132, 1 saus. 2005.