Stonkuvienė I. Asmens ir gamtos santykiai kaimo bendruomenės požiūriu. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 12, p. 183-197, 17 birž. 2004.