Kairė, Sandra, ir Lilija Duoblienė. 2016. „Artefaktai Bendrojo Ugdymo Mokyklose: Laisva Ar Sunorminta kūryba?“. Acta Paedagogica Vilnensia 36 (rugsėjo), 42-58. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.36.10071.