Skukauskaitė, Audra, Liudmila Rupšienė, Koro Catarina Player, ir Dennis Beach. 2017. „Pratarmė“. Acta Paedagogica Vilnensia 39 (gruodžio), 9-14. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.39.11451.