Žemaitėlytė-Ivanavičė Ingrida. 2019. „Romai pagrindinėje Mokykloje: Tarp Selektyvios Izoliacijos Ir visiškos Niveliacijos“. Acta Paedagogica Vilnensia 41 (sausio), 72-86. https://doi.org/10.15388/ActPaed.41.12375.