Lazauskaitė-Zabielskė Jurgita, Pociūtė Birutė, ir Bulotaitė Laima. 2019. „Mokykloje dirbančių Karjeros Konsultantų Saviveiksmingumo Vaidmuo Pasitenkinimui Karjeros Konsultavimu Ir Tikslams Pasiekti“. Acta Paedagogica Vilnensia 43 (gruodžio), 141-55. https://doi.org/10.15388/ActPaed.43.10.