Martišauskienė, Elvyda, ir Vilius Tavoras. 2012. „Mokytojų vertybinės Orientacijos Kaip Jų meninės individualybės Formavimosi Veiksnys“. Acta Paedagogica Vilnensia 28 (sausio), 73-82. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.28.2936.