Pociūtė, Birutė. 2010. „Leono Jovaišos indėlis į Profesinio Orientavimo Tyrimus Ir Praktiką“. Acta Paedagogica Vilnensia 25 (sausio), 43-56. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3009.