Duoblienė, Lilija. 2009. „Ar Pavyks išvengti Hibridinio Tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?“. Acta Paedagogica Vilnensia 23 (sausio), 79-91. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.23.3046.