Teresevičienė, Margarita, Vaiva Zuzevičiūtė, ir Sandra Kabišaitytė. 2008. „Pasirengimas Vertinti Neformaliai Ir Savaime įgytą Kompetenciją“. Acta Paedagogica Vilnensia 20 (sausio), 78-89. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7518.