Targamadzė, Vilija, ir Vėbra Aras Viligaila. 2008. „Profesinio Tobulinimo Vertinimas Lietuvos švietime: Problemos Ir Perspektyvos“. Acta Paedagogica Vilnensia 20 (sausio), 102-14. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7520.