Aramavičiūtė, Vanda, ir Elvyda Martišauskienė. 2008. „Santykių Su tėvais pokyčių Aspektai: Paauglių požiūris“. Acta Paedagogica Vilnensia 20 (sausio), 201-12. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7528.