Pruskus, Valdas. 2008. „Aplinkos Kokybė Kaip Vertybė vartotojiškoje visuomenėje: Ekologinės, ekonominės Ir kultūrinės-edukacinės Dimensijos“. Acta Paedagogica Vilnensia 20 (sausio), 244-58. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7531.