Nauckūnaitė, Zita. 2015. „KALBOS DIDAKTIKA: KALBOS UGDYMO PARADIGMŲ KAITA IR KALBOS MOKYMO(SI) LOGIKA“. Acta Paedagogica Vilnensia 34 (liepos), 49-61. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8342.