Martišauskienė, Elvyda. 2016. „Klasės auklėtojo Veikla: Dvasios Tapsmo Veiksnys“. Acta Paedagogica Vilnensia 4 (sausio), 169-74. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1997.04.9420.