Leliūgienė, Irena, ir Rūta Klimašauskienė. 2001. „Direktoriaus Pavaduotojo Mokslui Institucijos įkūrimo Lietuvos Profesinio Ugdymo posistemėje Prielaidos“. Acta Paedagogica Vilnensia 8 (gruodžio), 253-62. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9533.