Zuzevičiūtė, Vaiva. 2016. „Studentų požiūris į mokymą(-Si) aukštosiose Mokyklose“. Acta Paedagogica Vilnensia 13 (13), 81-86. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.13.9637.