[1]
Želvys R. ir Akzholova A., „Kompetencijomis grįsto mokymosi taikymo aukštajame moksle iššūkiai“, ActPaed, t. 36, p. 9-17, rugs. 2016.