[1]
Gervytė D., „Koedukacija versus vienalytis ugdymas mokyklose: tyrimų teritorijos apibrėžtis“, ActPaed, t. 36, p. 72-86, rugs. 2016.