[1]
Valdmane L., „Medijų ir informacinis raštingumas kaip asmens įgalinimo priemonė“, ActPaed, t. 37, p. 58-70, gruodž. 2016.