[1]
Medne D., Jansone-Ratinika N., ir Dinka I., „Tėvų auklėjimo kompetencijos diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.)“, ActPaed, t. 38, p. 159-175, liep. 2017.