[1]
Player-Koro C. ir Beach D., „Privačių veikėjų poveikis mokytojams rengti Švedijoje. Švietimo politikos mobilumo tinklo etnografijos tyrimas“, ActPaed, t. 39, p. 83-96, gruodž. 2017.