[1]
Saltofte M., „Vizualinės dokumentacijos ir refleksijos pagalba mokantis lauko tyrimų“, ActPaed, t. 39, p. 157-168, gruodž. 2017.