[1]
Kriaučiūnienė R., „Mano širdies žodžiai Mokytojai. Prof. Vanda Aramavičiūtė (1936–2017)“, ActPaed, t. 39, p. 169-171, gruodž. 2017.