[1]
Duoblienė L., „Mokyklos kultūra kaip ugdomasis kontekstas ir kaip prievarta“, ActPaed, t. 29, p. 9-21, saus. 2012.