[1]
Mečkauskienė R. ir Želvys R., „Mokyklų vadovų požiūrio į švietimo sisteminius pokyčius dinamika“, ActPaed, t. 29, p. 22-34, saus. 2012.