[1]
Skukauskaitė A., Rupšienė L., Koro C. P., ir Beach D., „Pratarmė“, ActPaed, t. 39, p. 9-14, gruodž. 2017.