[1]
Pociūtė B., Bulotaitė L., ir Bliumas R., „Universiteto studentų įsipareigojimas profesijai: sąsajos su asmenybės bruožais ir pasitenkinimu studijomis“, ActPaed, t. 29, p. 111-122, saus. 2012.