[1]
Žemaitėlytė-Ivanavičė I., „Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios izoliacijos ir visiškos niveliacijos“, ActPaed, t. 41, p. 72-86, saus. 2019.