[1]
Rubene Z., Daniela L., ir Medne D., „Ne ta ranka – ne toks vaikas: kairiarankių vaikų ugdymas sovietinėje Latvijoje“, ActPaed, t. 42, p. 10-28, liep. 2019.