[1]
Butvilienė J., „NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS: VALSTYBINIS IR PRIVATUS SEKTORIUS“, ActPaed, t. 30, p. 126-136, saus. 2013.