[1]
Baranova J. ir Duoblienė L., „Multimodalios strategijos mokant etikos kinu“, ActPaed, t. 43, p. 71-84, gruodž. 2019.