[1]
Lazauskaitė-Zabielskė J., Pociūtė B., ir Bulotaitė L., „Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti“, ActPaed, t. 43, p. 141-155, gruodž. 2019.