[1]
Poviliūnas A., „Apie mokytojų rengimo būdus ir jų institucionalizavimą“, ActPaed, t. 44, p. 164-170, rugs. 2020.