[1]
Orechova M., „Aukštojo mokslo tarptautinimas Rytų ir Vidurio Europoje: apibrėžimo konceptualizavimas regione“, ActPaed, t. 46, p. 119-131, rugs. 2021.