[1]
Grakauskaitė-Karkockienė D., „STUDENTŲ KŪRYBIŠKUMO, ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR GIMIMO EILIŠKUMO SĄSAJOS“, ActPaed, t. 31, p. 84-94, saus. 2013.