[1]
Baranova J., „Kritinis mąstymas ir retorinės iškalbos ugdymas“, ActPaed, t. 28, p. 96-106, saus. 2012.