[1]
Tijūnėlienė O., „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – lietuvių tautos mokytoja ir auklėtoja“, ActPaed, t. 27, p. 149-151, saus. 2011.