[1]
Lepik M. ir Pipere A., „Baltijos ir Šiaurės šalių matematikos mokytojų nuostatų lyginamoji studija“, ActPaed, t. 27, p. 115-123, saus. 2011.