[1]
Šidlauskienė V., „Knygos“, ActPaed, t. 26, p. 150-152, saus. 2011.