[1]
Norkus Z., „Aplinkos veiksnių įtaka universiteto kamieninio padalinio strateginiam planavimui: pastabos atvejo studijai“, ActPaed, t. 26, p. 96-106, saus. 2011.