[1]
Aramavičiūtė V. ir Jasiūnaitė P., „Žaidimas kaip vaiko socializacijos veiksnys ikimokykliniame amžiuje“, ActPaed, t. 26, p. 70-81, saus. 2011.