[1]
Juodaitytė A., „Vaikų skirtybių lygybės samprata pedagogikoje ir sugestyvaus egalitarizmo kontekste“, ActPaed, t. 26, p. 60-69, saus. 2011.