[1]
Dirgėlienė I., „Edukaciniai aspektai socialiniame darbe: bendruomeninio įgalinimo patirtis“, ActPaed, t. 25, p. 172-180, saus. 2010.