[1]
Nazelskis E., „Profesinis orientavimas švietimo ir verslo plėtros kontekste“, ActPaed, t. 25, p. 100-109, saus. 2010.