[1]
Duoblienė L., „Švietimo politika ir globalizacija: nacionaliniai ir supranacionaliniai ypatumai“, ActPaed, t. 25, p. 69-84, saus. 2010.